Pozemek Praha - Smíchov II

Nejnižší podání: 194.000,- Kč

Dražební jistota:
50.000,- Kč
1. prohlídka:
9.1.2023 v 10:00
2. prohlídka:
16.1.2023 v 10:00
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10, Malešice.(areál TUKAS)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
26.01.2023
Čas:
10:45

Předmětem dražby jsou spoluvlastnické podíly 3/120 k pozemkům parc. č. 3939/6 o výměře 870 m2 a parc č.3939/7 o výměře 251 m2 (oba ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) oba zapsané na LV č. 3341, kat. úz. Smíchov, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. (dále jen nemovitost) Oba spoluvlastnické podíly k oběma pozemkům se budou dražit jako soubor v jedné dražbě.
Nemovitost je součástí tenisového areálu, který se nachází v širším centru Prahy, kde je kompletní občanská vybavenost včetně dopravní obslužnosti. V okolní zástavbě jsou především rodinné domy, ale i bytové domy. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Jedná se o lokalitu pro rezidenční bydlení, ale i pro komerční účely. Pozemek č. 3939/6 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře 870 m2 slouží jako odpočinkový prostor a současně je na něm betonová tréninková stěna, která není předmětem ocenění znaleckého posudku.. Pozemek č. 3939/7 (ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha) o výměře 251 m2 slouží jako přístupová cesta do areálu.
S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné zátěže a závazky.