Pozemek Praha - Vysočany
Upuštěno

Nejnižší podání: 1,300.000,- Kč

Dražební jistota:
300.000,- Kč
1. prohlídka:
5.10. 11:00
2. prohlídka:
12.10. 11:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Rozhodnutí dražebníka:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
29.10.2020
Čas:
10:00

Předmětem dražby je 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 1401/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o celkové výměře 589 m2, zapsaný na LV č. 8658, kat. úz. Vysočany, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemek je součástí vjezdu do areálu garáží pro osobní vozidla v ulici Pod Krocínkou, Praha 9. Část pozemku je vjezdová část a část se nachází přímo pod krajními garážemi.
Od dražby bylo upuštěno