Pozemek Praha - Smíchov I

Nejnižší podání: 54.000,- Kč

Dražební jistota:
15.000,- Kč
1. prohlídka:
9.1.2023 v 10:00
2. prohlídka:
16.1.2023 v 10:00
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10, Malešice (areál TUKAS)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
26.01.2023
Čas:
10:00

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 3/120 k pozemku parc. č. 3939/2 o výměře 175 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), zapsaný na LV č. 555, kat. úz. Smíchov, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Na pozemku stojí stavba jiného vlastníka (dále jen nemovitost).
Nemovitost je součástí tenisového areálu, který se nachází v širším centru Prahy, kde je kompletní občanská vybavenost včetně dopravní obslužnosti. V okolní zástavbě jsou především rodinné domy, ale i bytové domy. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Jedná se o lokalitu pro rezidenční bydlení i pro komerční účely. Na pozemku č. 3939/2 (zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 125 m2 ), stojí stavba č.p. 2825 jiného vlastníka.
S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, kromě předkupního práva vlastníka stavby č.p. 2825, spojeny žádné zátěže a závazky.