Pozemek Praha - Řeporyje VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 130.000,- Kč

Dražební jistota:
30.000,- Kč
1. prohlídka:
12.6. ve 13:00
2. prohlídka:
18.6. ve 13:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
19.07.2018
Čas:
17:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1532/23 (orná půda) o výměře 2546 m2, zapsaný na LV č. 1627, kat. úz. Řeporyje, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.Pozemek slouží k zemědělským účelům, v současné době je porostly travním porostem.
VYDRAŽENO