Les Praha - Liboc I

Nejnižší podání: 80.000,- Kč

Dražební jistota:
20.000,- Kč
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
03.02.2022
Čas:
10:15

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 8//65 pozemku parc. č. 1123 (lesní pozemek) o výměře 2817 m2, zapsaný na LV č. 626, kat. úz. Liboc, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o lesní pozemek s porostem, který je součástí zalesněné plochy v rekreační oblasti Divoká Šárka.
Jedná se o opakovanou dražbu