Pozemek Praha - Kbely VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 200.000,- Kč

Dražební jistota:
50 000,- Kč
Místo konání:
Praha 2, Římská 421/24
1. prohlídka:
7.12.2018 v 9:00
2. prohlídka:
9.2.2018 v 9:00
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
15.03.2018
Čas:
15:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 89/2 o výměře 58 m2 (zastavěná plocha a nádvoří, vyčleněný dle g. p. 859-35/2005 z pozemku parc. č. 89 zapsaného na LV č. 1126 pro kat. úz. Kbely, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek se nachází při ulici Vrchlabská a stojí na něm stavba vedená jako objekt bydlení, která patří jinému vlastníku.