Pozemek Praha - Jinonice
Vydraženo

Nejnižší podání: 2,100.000,- Kč

Dražební jistota:
600.000,- Kč
1. prohlídka:
29.10. v 10:00
2. prohlídka:
5.11. v 10:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
28.11.2019
Čas:
10:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1004/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2403 m2, zapsané na LV č. 25, kat. úz. Jinonice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemek se nachází v sousedství provozního areálu společnosti TGB METROSTAV s.r.o.. Pozemek je pronajat nájemná smlouvou na dobu určitou do 31.3.2020 a zčásti je užíván jako parkoviště nákladních vozidel.