Pozemek Praha -Břevnov VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 60.000,- Kč

Dražební jistota:
12.000,- Kč
Minimální příhoz:
10.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
28.02.2019
Čas:
14:00

Předmětem dražby je ½ vlastnického podílu pozemku parc. č. 3822/1 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 522 m2, zapsané na LV č. 2793, kat. úz. Břevnov, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek je vedený jako ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 522 m2, není vedený v cenové mapě stavebních pozemků. Jedná se o velmi svažitý pozemek porostlý náletovými dřevinami, který se nachází na okraji komunikace Spiritka nad sídlištěm Podbělohorská.