Soubor pozemků Praha - Lipence
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 320.000,- Kč

1. prohlídka:
29. 5. v 10:30
2. prohlídka:
5. 6. v 10:30
Dražební jistota:
95.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek - 212000:
Stáhnout
Znalecký posudek - 32000:
Stáhnout
Znalecký posudek - 76000:
Stáhnout
Datum:
25.06.2020
Čas:
10:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 2320/33 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 137 m2, parc. č. 2320/32 o výměře 29 m2 a parc. č. 2320/36 o výměře 49 m2 (oba ostatní plocha, jiná plocha), všechny zapsané na LV č. 181, kat. úz. Lipence, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Všechny uvedené pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě.
Pozemek parc. č. 2320/33 se nachází vedle skladovací haly za oplocením skladovacího areálu, pozemek parc. č. 2320/32 na něj navazuje. Pozemek parc. č. 2320/36 se nachází v areálu a je součástí zpevněné plochy před halou.