Soubor pozemků Malešice VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 6,650.000,- Kč

Dražební jistota:
1,000.000,- Kč
1. prohlídka:
17.12. v 11:00
2. prohlídka:
4.1. v 11:00
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek 1:
Stáhnout
Znalecký posudek 2:
Stáhnout
Datum:
17.01.2019
Čas:
13:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 742/14 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 124 m2, parc. č. 744/28 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 2035 m2 a parc. 744/3 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 2043 m2, zapsané na LV č. 4, kat. úz. Malešice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě. Pozemky č. 742/14 a č. 744/28 jsou částí komunikace ulice Karosářská a jsou využívány jako silnice veřejnosti přístupná. Pozemek č. 744/3 slouží jako pás zeleně na rohu ulic Černokostelecká a Karosářská.