Soubor pozemků v Praze VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 1,350.000,- Kč

Dražební jistota:
400.000,- Kč
1. prohlídka:
12.11. v 9:00
2. prohlídka:
19.11. v 9:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek - Háje:
Stáhnout
Znalecký posudek - Břevnov:
Stáhnout
Znalecký posudek - Záběhlice:
Stáhnout
Datum:
13.12.2018
Čas:
10:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 4012/2 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 528 m2, zapsaný na LV č. 24, kat. úz. Záběhlice, parc. č. 541/2 (ostatní plocha) o výměře 1072 m2, zapsaný na LV č. 39, kat. úz. Háje a ½ vlastnického podílu pozemku parc. č. 3822/1 (ostatní plocha) o výměře 522 m2, zapsaného na LV č. 2793, kat. úz. Břevnov, to vše obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Výše uvedené pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě. Pozemek v Záběhlicích tvoří malou parkovou plochu v zástavbě rodinných domů. Pozemek v Hájích se nachází na okraji Hostivařské přehrady. Pozemek v Břevnově se nachází na okraji komunikace Spiritka.