Skladová hala Praha - Lipence
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 5,000,000,- Kč

Dražební jistota:
1,000.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
22.10.2020
Čas:
10:00

Předmětem dražby je skladová hala, bez č.p., která se nachází v areálu Velkotržnice Lipence, postavená na pozemcích parc. č. 2320/48 a parc. č. 2320/52, v kat. ůz. Lipence, obec Praha, Hl. m. Praha. Stavba není zapsaná v Katastru nemovitostí. Stavba stojí na pozemku jiného vlastníka. Jedná se o dočasnou stavbu do 31. 12. 2022, která je pronajata společnosti Velkotržnice Lipence s.r.o.
Jedná se o opakovanou dražbu