Ovocný sad Praha - Horní počernice

Nejnižší podání: 3,228.000,- Kč

Cena dosažená vydražením:
8,600.000,- Kč
Datum:
30.12.2016
Čas:
10:00

Ovocný sad o výměře 4.218 m2. Na pozemku se nachází zemní kabel pro řízení letového provozu. Pozemek je zatížen věcným břemenem v ploše 2.500 m2, které tvoří ochranné pásmo kolem zemního kabelu pro řízení letového provozu, se zákazem vysazování hlubokokořenných porostů a vykonávání zemních prací.
Znalecký posudek zde