Pozemky Praha - Vysočany VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 815.000,- Kč

Dražební jistota:
200.000,- Kč
1. prohlídka:
7.1. 2020 11:00
2. prohlídka:
14.1. 2020 11:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
30.01.2020
Čas:
13:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 1686/8 a 1686/9 (oba ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 17 m2 a 219 m2, zapsané na LV č. 3, kat. úz. Vysočany, obec Praha. Pozemky se nacházejí podél výpadové silnice Kbelská, směr Teplice. Nachází se na nich stavba teplovodu, který není předmětem dražby.
VYDRAŽENO