Pozemky Praha - Štěrboholy II
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 216.000,- Kč

Dražební jistota:
60.000,- Kč
1. prohlídka:
7.5. v 11:00
2. prohlídka:
14.5. v 11:00
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Znalecký posudek 1:
Stáhnout
Znalecký posudek 2:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
10.06.2021
Čas:
15:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 382/1 o výměře 94 m2 a parc.č. 382/2 o výměře 387 m2 (oba vodní plocha, koryto vodního toku), zapsané na LV č. 73, kat. úz. Štěrboholy, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě.
Jedná se o úzký pruh pozemku, který navazuje na zpevněnou cestu, koryto je vyschlé. Na pozemku parc.č. 382/1 je položeno dálkové teplovodní potrubí.
S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné zátěže a závazky.