Pozemky Praha - Libuš NEVYDRAŽENO

Nejnižší podání: 2,250.000,- Kč

Dražební jistota:
500.000,-Kč
1. prohlídka:
17.12. v 12:00
2. prohlídka:
4.1. v 12:00
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
17.01.2019
Čas:
14:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 1123/49 o výměře 454 m2 a parc. č. 1123/128 m2 o výměře 243 m2 (oba ostatní plocha, jiná plocha§, zapsané na LV č. 148, kat. úz. Libuš, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha, Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě.Pozemky tvoří veřejnosti uzavřený prostor na nároží ulic Zbudovská a Mirotická. Slouží jako odpočinková zóna pro majitele bytů v sousedních panelových domech a jako dětské hřiště.