Pozemek Újezd u Průhonic (Opakovaná) VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 330.000,- Kč

Dražební jistota:
90.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
13.12.2018
Čas:
11:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 610/1 (ostatní plocha) o celkové výměře 6436 m2, zapsaného na LV č. 66, kat. úz. Újezd u Průhonic, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Jedná se o pozemek, který se nachází na okraji obce Újezd u Průhonic, přímo navazuje na dálnici D1 směr Praha, a slouží jako protihlukový val. Je porostlý náletovými porosty a křovinami.
Jedná se o opakovanou dražbu