Pozemek u Hostivařské přehrady
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 100.000,- Kč

Dražební jistota:
30.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
25.06.2020
Čas:
12:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 541/2 (ostatní plocha) o výměře 1072 m2, zapsaný na LV č. 39, kat. úz. Háje, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.Pozemek se nachází na okraji Hostivařské přehrady v blízkosti naturistické pláže a slouží jako prostor pro sportovní a rekreační využití.
Jedná se o opakovnou dražbu.