Pozemek Praha - Zbraslav
NEVYDRAŽENO

Nejnižší podání: 470.000,- Kč

Dražební jistota:
100.000,- Kč
1. prohlídka:
8.11. 11:30
2. prohlídka:
15.11 11:30
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
09.12.2021
Čas:
11:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 868/18 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 390 m2, zapsaný na LV č. 233, kat. úz. Zbraslav, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o plochu porostlou náletovými křovinami.