Pozemek Praha - Zbraslav
UPUŠTĚNO

Nejnižší podání: 60.000,- Kč

Dražební jistota:
15.000,- Kč
1. prohlídka:
29. 5. v 10:15
2. prohlídka:
5. 6. v 10:15
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
25.06.2020
Čas:
13:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 3110/3 (ostatní plocha) o výměře 158 m2, zapsaný na LV č. 233, kat. úz. Zbraslav, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemek se nachází na okraji hlavní komunikace „Komořanská“.