Pozemek Praha - Záběhlice VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 1,750.000,- Kč

Dražební jistota:
500.000,- Kč
1. prohlídka:
30.10. 9:00
2. prohlídka:
4.11. 9:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
29.11.2018
Čas:
10:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2848/311 (ostatní plocha, zeleň) o celkové výměře 1153 m2, zapsaného na LV č. 24, kat. úz. Záběhlice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Jedná se o pozemek, který tvoří zelenou plochu u nákupního centra v sídlišti Záběhlice.