Pozemek Praha - Záběhlice VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 280.000,- Kč

Dražební jistota:
80.000,- Kč
Místo konání dražby:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
12.04.2018
Čas:
15:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 20/7 (ostatní plocha) o výměře 42 m2, zapsaný na LV č. 24, kat. úz. Záběhlice, obec Praha. Pozemek je zastavěn částí stavby.
Jedná se o opakovanou dražbu.