Pozemek Praha - Záběhlice
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 84.000,- Kč

Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
1. prohlídka:
16.11. 10:00
2. prohlídka:
21.11. 10:00
Dražební jistota:
20.000,- Kč
Vyhláška:
Stáhnout
Posudek:
Stáhnout
Datum:
15.12.2017
Čas:
10:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2132/4 o výměře 48 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), zapsané na LV č. 24, kat. úz. Záběhlice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Způsob využití pozemku je zbořeniště na okraji zastavěného území.
S předmětem dražby, dle navrhovatele, nejsou spojeny žádné zátěže a závazky.