Pozemek Praha-Vokovice VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 1,400.000,- Kč

Dražební jistota:
350.000,- Kč
1. prohlídka:
27.8. v 12:30
2. prohlídka:
3.9. v 12:30
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
27.09.2018
Čas:
13:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 610 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 287 m2, zapsaného na LV č. 8, kat. úz. Vokovice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Jedná se o pozemek, který se nachází na okraji městské části Praha 6 – Vokovice, slouží jako okrasná zahrada u bytového domu v ulici K Červenému vrchu.