Pozemek Praha - Troja

Nejnižší podání: 250.000,- Kč

Dražební jistota:
60.000,- Kč
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
03.02.2022
Čas:
10:00

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 426/525 pozemku parc. č. 1640/2 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 100 m2, zapsaný na LV č. 1240, kat. úz. Troja, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o nezpevněnou komunikaci v zahrádkářské kolonii v Troji.
Jedná se o opakovanou dražbu