Pozemek Praha - Troja
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 330.000,- Kč

Dražební jistota:
80.000,- Kč
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
04.11.2021
Čas:
14:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 491 o výměře 608 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), zapsaných na LV č. 109, kat. úz. Troja, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemek tvoří nezpevněná komunikace v zahrádkářské kolonii v Troji.
Jedná se o opakovanou dražbu