Pozemek Praha - Střížkov
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 125.000,- Kč

Dražební jistota:
20.000,- Kč
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
09.12.2021
Čas:
13:15

Předmětem dražby je 11/12 spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 523/43 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 71 m2, zapsaný na LV č. 4271, kat. úz. Střížkov, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o pruh pozemku, který se nachází pod zděnou budovou bez čísla popisného ve vlastnictví jiného subjektu.
Jedná se o opakovanou dražbu