Pozemek Praha - Střížkov

Nejnižší podání: 380.000,- Kč

Dražební jistota:
100.000,- Kč
1. prohlídka:
27.9. 11:00
2. prohlídka:
4.10. 11:00
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
04.11.2021
Čas:
13:00

Předmětem dražby je 11/12 spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 523/43 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 71 m2, zapsaný na LV č. 4271, kat. úz. Střížkov, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o pruh pozemku, který se nachází pod zděnou budovou bez čísla popisného ve vlastnictví jiného subjektu.