Pozemek Praha - Střížkov
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 200.000,- Kč

Dražební jistota:
40.000,- Kč
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
09.12.2021
Čas:
12:30

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl 17/36 k pozemkům parc. č. 15/8 o výměře 595 m2, parc č. 515/3 o výměře 178 m2 (oba ostatní plocha jiná plocha) a parc. č. 523/33 o výměře 347 m2 (ostatní plocha, zeleň), zapsaných na LV č. 2829, kat. úz. Střížkov, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě.
Pozemky o celkové výměře 1120 m2 jsou na okraji sídlištní zástavby.
Jedná se o opakovanou drazbu