Pozemek Praha - Strašnice
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 490.000,- Kč

Dražební jistota:
140.000,- Kč
1. prohlídka:
7.5. 10:00
2. prohlídka:
14.5. 10:00
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
10.06.2021
Čas:
16:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1133/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 217 m2, zapsaný na LV č. 109, kat. úz. Strašnice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o pozemek ve vnitrobloku bytových domů mezi ulicemi Krátká a Nad Primaskou.