Pozemek Praha - Strašnice
UPUŠTĚNO

Nejnižší podání: 160.000,- Kč,- Kč

Dražební jistota:
40.000,- Kč
1. prohlídka:
4.1. v 10:00
2. prohlídka:
11.1. v 10:00
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Upuštění od dražby:
Stáhnout
Datum:
28.01.2021
Čas:
11:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 4307/9 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 318 m2, zapsaný na LV č. 109, kat. úz. Strašnice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o úzký pruh pozemku mezi zahrádkářskou kolonií a železniční tratí ve Strašnicích, souběžně s ulicí Přetlucká, ze které je přístupný.
S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné zátěže a závazky.