Pozemek Praha - Strašnice
NEVYDRAŽENO

Nejnižší podání: 160.000,- Kč

Dražební jistota:
40.000,- Kč
1. prohlídka:
3.5. v 10:00
2. prohlídka:
10.5. v 10:00
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
03.06.2021
Čas:
17:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 4307/69 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 318 m2, zapsaný na LV č. 109, kat. úz. Strašnice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o úzký pruh pozemku mezi zahrádkářskou kolonií a železniční tratí ve Strašnicích, souběžně s ulicí Přetlucká, ze které je přístupný.
S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné zátěže a závazky.