Pozemek Praha - Štěrboholy I
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 70.000,- Kč

Dražební jistota:
20.000,- Kč
1. prohlídka:
7.5. 11:30
2. prohlídka:
14.5. 11:30
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
10.06.2021
Čas:
14:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 440 (vodní plocha, koryto vodního toku) o výměře 233 m2, zapsaný na LV č. 73, kat. úz. Štěrboholy, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Jedná se o úzký pruh pozemku, sloužící jako koryto vyschlého potoka, ke kterému je přístup z nezpevněné komunikace vedoucí podél jižní spojky.