Pozemek Praha - Štěrboholy
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 80.000,- Kč

Dražební jistota:
20.000,- Kč
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
13.01.2022
Čas:
11:30

Předmětem dražby je 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 190/1 (vodní plocha, zamokřená plocha) o výměře 923 m2, zapsaný na LV č. 1446, kat. úz. Štěrboholy, obec Praha, Katastrální úřad pro hl.m. Praha.
Jedná se o úzký pruh pozemku, sloužící jako koryto vyschlého potoka, ke kterému je přístup z hlavní komunikace Lomkická vedoucí okolo.
Jedná se o opakovanou dražbu