Pozemek Praha - Štěrboholy

Nejnižší podání: 115.000,- Kč

Dražební jistota:
30.000,- Kč
1. prohlídka:
27.9, 9:30
2. prohlídka:
4.10. 9:30
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
04.11.2021
Čas:
12:00

Předmětem dražby je 1/2 spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 190/1 (vodní plocha, zamokřená plocha) o výměře 923 m2, zapsaný na LV č. 1446, kat. úz. Štěrboholy, obec Praha, Katastrální úřad pro hl.m. Praha.
Jedná se o úzký pruh pozemku, sloužící jako koryto vyschlého potoka, ke kterému je přístup z hlavní komunikace Lomkická vedoucí okolo.