Pozemek Praha-Štěrboholy VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 500.000,- Kč

Dražební jistota:
150.000,- Kč
1. prohlídka:
30.10. v 10:00
2. prohlídka:
4.11. v 10:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
29.11.2018
Čas:
15:00

Předmětem dražby je ½ spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 195 (ostatní plocha) o celkové výměře 5006 m2, zapsaného na LV č. 705, kat. úz. Štěrboholy, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek se nachází na okraji městské části Praha 10, Štěrboholy. Jedná se o protáhlý pruh pozemku, který leží podél Štěrboholského potoka, je porostlý náletovými křovinami a travním porostem.