Pozemek Praha - Řepy VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 750.000,- Kč

Dražební jistota:
200.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
2018-12-13
Čas:
12:00:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1404/25 (ostatní plocha, jiná plocha) o celkové výměře 1851 m2, zapsaného na LV č. 329, kat. úz. Řepy, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Jedná se o pozemek, který slouží jako veřejná zeleň v sídlišti panelových domů.