Pozemky Praha - Radotín
NEVYDRAŽENO

Nejnižší podání: 170.000,- Kč

Dražební jistota:
50.000,- Kč
1. prohlídka:
3.5. v 11:30
2. prohlídka:
10.5.. v 11:30
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Znalecký posudek 1:
Stáhnout
Znalecký posudek 2:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
03.06.2021
Čas:
14:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 3112/12 o výměře 75 m2 a parc.č. 3112/13 o výměře 167 m2 (oba ostatní plocha, ostatní komunikace), zapsané na LV č. 1562, kat. úz. Radotín, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě.
Jedná se o pozemky, které nejsou stavební, ale dle platného územního plánu jsou zahrnuty k zastavění inženýrskou stavbou, přičemž jsou součástí cyklostezky v záplavovém území řeky Berounky.
S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné zátěže a závazky.