Pozemek Praha - Nusle VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 300.000,- Kč

Dražební jistota:
90.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
11.04.2019
Čas:
10:00

Pozemek je zčásti užíván jako parkoviště a v části je zastavěn objektem složeným za stavebních buněk, který slouží jako kanceláře a příruční sklady. Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2583/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 134 m2, zapsaný na LV č. 52, kat. úz. Nusle, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.