Pozemek Praha - Modřany VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 1,600.000,- Kč

Dražební jistota:
450.000,- Kč
1. prohlídka:
12.6. ve 12:00
2. prohlídka:
18.6. ve 12:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
19.07.2018
Čas:
15:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 4555/31, 4555/32, 4555/365, 4555/366 a 4555/367 (lesní pozemky) o celkové výměře 6474 m2, to vše zapsané na LV č. 767, kat. úz. Modřany, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě.Jedná se o pozemky v části porostlé křovinami a náletovými porosty na okraji chatové a zahrádkářské kolonie.
VYDRAŽENO