Pozemek Praha - Michle
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 41.000,- Kč

Dražební jistota:
10.000,- Kč
1. prohlídka:
13.12. 11:30
2. prohlídka:
20.12. 11:30
Místo konání:
Černokostelecká 565/114, Praha 10 - Malešice (areál ČSAO)
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
13.12.2022
Čas:
10:45

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č.3051/2 a 3051/3 (ostatní plocha, jiná plocha), každý o výměře 7 m2, zapsané na LV č. 79, kat. úz. Michle, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě.
Pozemky slouží jako základové patky pro stožáry vysokého napětí, které vede nad zahrádkářskou kolonií.