Pozemek Praha - Michle
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 200.000,- Kč

Dražební jistota:
60.000,- Kč
1. prohlídka:
31.7. 10:30
2. prohlídka:
14.8. 10:30
Místo konání:
Římská 421/24
Znalecký posudek:
Stáhnout
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Datum:
03.09.2020
Čas:
11:00

Předmětem dražny je pozemek parc. č. 3051/4 (zahrada) o výměře 691 m2, zapsaný na LV č. 79, kat úz. Michle, obec Praha. Pozemek je neoplocený, neudržovaný, porostlý náletovými porosty.