Pozemek Praha - MIchle VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 4,690.000,- Kč

Dražební jistota:
1,000.000,- Kč
Místo konání dražby:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
12.04.2018
Čas:
16:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2136/1 o výměře 2303 m2, zapsaný na LV č. 79, kat. úz. Michle, obec Praha. Pozemek je pod řadovými garážemi a okolo nich, slouží jako parkovací plocha a příjezdová komunikace.
Jedná se o opakovanou dražbu.