Pozemek Praha - Malešice II
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 320.000,- Kč

Dražební jistota:
90.000,- Kč
1. prohlídka:
18.5. 13:30
2. prohlídka:
25.5. 13:30
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
18.06.2020
Čas:
13:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 803/52 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 320 m2, zapsaný na LV č. 4, kat. úz. Malešice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Jedná se o úzký pruh pozemku, který je součástí velké neudržované ploch a z části zasahuje do přilehlého průmyslového areálu. Je přístupný z komunikace Dřevčická.