Pozemek Praha - Malešice
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 180.000,- Kč

Dražební jistota:
50.000
1. prohlídka:
18.5. 13:00
2. prohlídka:
25.5. 13:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
18.06.2020
Čas:
12:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 793/10 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 108 m2, zapsaný na LV č. 4, kat. úz. Malešice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek slouží jako zelená plocha oddělující komunikaci od průmyslového areálu.