Pozemek Praha - Malešice VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 210.000,- Kč

Dražební jistota:
60.000,- Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Minimální příhoz:
10.000,- Kč
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
28.02.2019
Čas:
10:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 744/27 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o celkové výměře 196 m2, zapsaný na LV č. 4, kat. úz. Malešice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.Pozemek slouží jako pruh vozovky při ulici U vozovny. Část veřejného parkoviště je součástí tohoto pozemku.