Pozemek Praha - Malešice VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 450.000,- Kč

Dražební jistota:
130.000
2. prohlídka:
4.11. 9:30
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Nájemní smlouva:
Stáhnout
Datum:
29.11.2018
Čas:
14:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 803/3 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 459 m2, zapsaný na LV č. 4, kat. úz. Malešice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek tvoří úzký pruh podél hlavní komunikace Černokostelecká. Část předmětu dražby o výměře 40 m2 je pronajata za účelem umístění reklamního zařízení. S předmětem dražby nejsou, dle navrhovatele, spojeny žádné další zátěže a závazky.