Pozemek Praha-Malešice VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 40.000,- Kč

Dražební jistota:
10.000,- Kč
1. prohlídka:
27.8. v 9:00
2. prohlídka:
3.9. v 9:00
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
27.09.2018
Čas:
16:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 741/41 (ostatní plocha) o celkové výměře 1042 m2, zapsaného na LV č. 4, kat. úz. Malešice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Pozemek slouží jako plocha veřejné zeleně v průmyslové zóně Malešice.