Pozemek Praha - Malešice VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 1,500.000,- Kč

Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
1. prohlídka:
16.11. 10:30
2. prohlídka:
21.11. 10:30
Vyhláška:
Stáhnout
Posudek:
Stáhnout
Datum:
15.12.2017
Čas:
14:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 743/6 o výměře 2062 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), zapsané na LV č. 4, kat. úz. Malešice, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemek se nachází na rohu Černokostelecké a Karosářské ulice. Je neoplacený, nepravidelného tvaru, z větší části pokrytý vysokou trávou.
Předmět dražby je zatížen věcným břemenem nadzemního vedení 110 KV a podzemním vedením komunikační sítě, dále pak napříč pozemkem jsou vedeny dvě trasy kabelů NN a při ulici jsou vedeny kabely VO.