Pozemek Praha - Lipence (hala)
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 270.000,- Kč

Dražební jistota:
80.000,- Kč
1. prohlídka:
29. 5. v 10:30
2. prohlídka:
5. 6. v 10:30
Místo konání:
Římská 421/24, Praha 2
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
25.06.2020
Čas:
11:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 2273/11 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 108 m2, zapsaný na LV č. 181, kat. úz. Lipence, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha.
Pozemek se nachází v průmyslovém areálu pod halou, která je určena ke skladování.