Pozemek Praha - Lipence (chata)
VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 75.000,- Kč

Dražební jistota:
20.000,- Kč
1. prohlídka:
31.7. 9:30
2. prohlídka:
14.8. 9:30
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
03.09.2020
Čas:
12:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 1347/4 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 25 m2, zapsaný na LV číslo 181, kat.úz Lipence, obec Praha.
Pozemek se nachází na pravém břehu Berounky u Kazína, v areálu tradiční chatové osady Pod Akáty. Na pozemku jsou pozůstatky objektu, kjterý se zde nacházel pod č. ev. 438 a není předmětem ocenění.