Pozemek Praha-Lipence VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 440.000,- Kč

Dražební jistota:
100.000,- Kč
1. prohlídka:
27.8. 11:30
2. prohlídka:
3.9. 11:30
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
27.09.2018
Čas:
14:00

Předmětem dražby je pozemek parc. č. 12 (ostatní plocha) o celkové výměře 139 m2, zapsaného na LV č. 181, kat. úz. Lipence, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha. Jedná se o pozemek, který se nachází na okraji městské části Praha – Lipence, sousedí se zastavěnou plochou u rodinného domu č.p.228 v ulici Černošická. Na LV 181 je uvedeno: Způsob ochrany nemovitosti – ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně.