Pozemek Praha - Libuš VYDRAŽENO

Nejnižší podání: 290.000,- Kč

Dražební jistota:
80.000,-Kč
Místo konání:
Římská 421/24
Dražební vyhláška:
Stáhnout
Znalecký posudek:
Stáhnout
Datum:
11.04.2019
Čas:
11:00

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 1123/49 o výměře 454 m2 a parc. č. 1123/128 o výměře 243 m2 (oba ostatní plocha, jiná plocha§, zapsané na LV č. 148, kat. úz. Libuš, obec Praha, Katastrální úřad pro hl. m. Praha, Pozemky se draží jako soubor v jedné dražbě. Pozemky tvoří veřejnosti uzavřený prostor na nároží ulic Zbudovská a Mirotická. Slouží jako odpočinková zóna pro majitele bytů v sousedních panelových domech a jako dětské hřiště.